2μm-serien Printere

ULTRA-HIGH RESOLUTION 3D PRINTERS

​​

P130

​Microarch™ P130

2μm-serien er til applikationer der kræver ultrahøj opløsning og meget små tolerancer. Pixel størrelse 2μm. Lagtykkelse 5-20μm.

​​

Byggeområde: 3,84 × 2,16 × 10 mm

Læs mere her

S130

Microarch™ S130

2μm-serien er til applikationer der kræver ultrahøj opløsning og meget små tolerancer. Pixel størrelse 2μm. Lagtykkelse 5-20μm.

Byggeområde: 50 x 50 x 10 mm

Læs mere her

10μm-serien printere

SUPER-HIGH RESOLUTION 3D PRINTERS​​

P140

200​MicroArch ™ P140

10μm-serien er til applikationer der kræver meget høj opløsning og små tolerancer. Pixel størrelse 10μm og lagtykkelse 10-40μm.

​​

Byggeområde: 19,2 × 10,8 × 45 mm

Læs mere her

S140

MicroArch ™ S140​

10μm-serien er til applikationer der kræver meget høj opløsning og små tolerancer. Pixel størrelse 10μm og lagtykkelse 10-40μm.

Byggeområde: 94 x 52 x 45 mm

​​

Læs mere her

S240

MicroArch ™ S240

10μm-serien er til applikationer der kræver meget høj opløsning og små tolerancer. Pixel størrelse 10μm og lagtykkelse 10-40μm.

​​

Byggeområde: 100 x 100 x 75 mm

Læs mere her

25 μm-serien printere

HIGH RESOLUTION 3D PRINTERS​

P150

MichArch ™ P150

MicroArch 3D P150 er en lille printer på 65 kg. Printeren har en pixel størrelse 25µm og lagtykkelse på 10-50µm og er den billigste måde at komme igang med Micro 3D-printning. MicroArch 3D, P150 er den perfekte printer til at komme i gang med at fremstille små detaljerede dele.

​​

Byggeområde: 48 × 27 × 50 mm

Læs mere her

Samarbejdspartnere