​3D Sårscanner

​Innovativ 3D Sårscanner

Tecclusters seneste projekt er 3D Sårscanner, som vi har udviklet i samarbejde med Odense Universitetshospital.

Kort om Projektet

I 2011 etablerede vi et samarbejde med Odense Universitetshospital, for at udvikle en enhed, der kan effektivisere behandling af diabetiske og kroniske sår. Resultatet er en avanceret og mobil 3D Scannings-enhed, der fungerer ved at tage et 3D-billede af såret. Herefter beregnes arealet og volumen af såret - noget som ellers ikke har været muligt med de traditionelle metoder. Idéen er da, at man over ganske korte perioder kan sammenligne patientens sårscanninger efter en påbegyndt behandling, og på den måde finde den rette behandling langt hurtigere end tidligere.

3D Sårscanneren sikrer:

  • Færre behandlinger og en drastisk reduktion i læge- og hospitalsbesøg
  • Forbedrede og kortere behandlinger, hvilket betyder færre smerter og gener for patienterne
  • En bedre livskvalitet for sårpatienten
  • Mindre transport frem og tilbage for patienten
  • I kroner og ører er Sårscanneren vurderet til at give en årlig besparelse for OUH på 4,6 mio kr. og en årlig besparelse på 3 mio kr. for hjemmeplejen.

Samarbejdspartnere