​Leverandør af mekaniske dele til Mars Rumsonde

​Ved brug af High Precision Machining har Teccluster udviklet og leveret vigtige kernedele til videnskablige formål. I denne omgang i form af en særlig Rumsonde med destination til Mars. Formålet med Rumsonden har været at afdække planetens ressourcer og på den måde bringe os et skridt videre i videnskabens historie.

Opbygningen af delen til Sonden fandt sted i 2008. Tecclusters rolle var at udvikle særlige mekaniske dele med højpræcisionsdetaljer, der skulle bruges til optisk styring af Sonden.

Læs mere her.

Samarbejdspartnere